OBJECTIUS GENERALS:
-Descriure que és el procés de dol.
-Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les famílies que
viuen un procés de dol.


C O N T I N G U T S
La visió de les pèrdues i de la mort en les 1. diferents cultures.
1.1. Visió de les diferents cultures.
1.2. Espiritualitat – religió –pèrdua- mort.
2. Pèrdues.
2.1. El significat de pèrdua.
2.2. Tipus de pèrdua.
Més informació e inscripció a:


https://www.idfo.com/curso/acompanyament-durant-el-proces-del-dol--online-/3746

Durada del curs: 20 hores, quatre setmanes MÀXIM

OBJECTIU:
- Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.


C O N T I N G U T S
1. Intervenció i avaluació en casos d'urgències.
2. Valoració inicial de la persona atesa amb politraumatisme.
3. Tècniques bàsiques de suport de les funcions vitals.
4. Xoc hipovolèmic.
5. Traumatismes.
6. Ferides i sutures.
7. Monitorització de la persona atesa amb politraumatisme.
8. Mobilització i trasllat.


Mes informació e inscripcions a:

https://www.idfo.com/curso/atencio-d-infermeria-al-pacient-politraumatic--online-/3744

Durada del curs: 20 hores, quatre setmanes, MAXIMObjectiu general:

 

- Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en l'entorn geriàtric.


Objectius específics:

 

- Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.


- Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.


- Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones depenents.


Continguts1. Aspectes generals d'infermeria i geriatria


2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics


3. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari


4. El professional auxiliar en l'àmbit residencial


5. L'auxiliar i l'atenció familiar


6. Actuació davant situacions d'urgència


7. Foment d'hàbits saludables

Objectiu general:
 
- Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en l'entorn geriàtric.

Objectius específics:
 
- Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.

- Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.

- Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones depenents.

Continguts


1. Aspectes generals d'infermeria i geriatria

2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics

3. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari

4. El professional auxiliar en l'àmbit residencial

5. L'auxiliar i l'atenció familiar

6. Actuació davant situacions d'urgència

7. Foment d'hàbits saludables


Objectius

- Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en l'entorn geriàtric.

Objectius específics

- Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.
- Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.
- Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones dependents.

Objectius

- Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en l'entorn geriàtric.

Objectius específics:

- Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.

- Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.

- Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones dependents.

 

 

Continguts

1. Aspectes generals d'infermeria i geriatria

2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics

3. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari

4. El professional auxiliar en l'àmbit residencial

5. L'auxiliar i l'atenció familiar

6. Actuació davant situacions d'urgència

7. Foment d'hàbits saludables