OBJECTIUS GENERALS:
-Descriure que és el procés de dol.
-Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les famílies que
viuen un procés de dol.


C O N T I N G U T S
La visió de les pèrdues i de la mort en les 1. diferents cultures.
1.1. Visió de les diferents cultures.
1.2. Espiritualitat – religió –pèrdua- mort.
2. Pèrdues.
2.1. El significat de pèrdua.
2.2. Tipus de pèrdua.
Més informació e inscripció a:


https://www.idfo.com/curso/acompanyament-durant-el-proces-del-dol--online-/3746

Durada del curs: 20 hores, quatre setmanes MÀXIM

Objectius generals:
- Conèixer el concepte de malaltia terminal
- Identificar com a unitat a tractar la persona atesa i la seva família

Objectius específics:
- Identificar els efectes secundaris al tractament farmacològic
- Adaptar les cures a la persona atesa segons la planificació dels professionals sanitaris,
adequant-se a la situació del pacient
- Conèixer els drets de la persona i el document de voluntats anticipades
- Reconèixer les etapes del dol i com es presenten en la persona atesa i la família.

C O N T I N G U T S

1. La persona amb malaltia terminal i la família
2. Fases de la malaltia en el final de la vida
3. La planificació de les cures a la persona moribunda
4. Els efectes secundaris al tractament en el pacient oncològic en el final de la vida
5. El document de voluntats anticipades
6. Les fases del dol segons Elizabeth Kübler-Ross
Més informació e inscripció a:

https://www.idfo.com/curso/malalts-terminals-i-cures-pal%C2%B7lietives/3776

Durada del curs: 25 hores, cinc setmanes.

O B J E C T I U S

Objectiu general:
- Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que
s'estableix entre el professional de la salut i la persona atesa i la seva família.

C O N T I N G U T S

1. La comunicació.
2. Abordatge de situacions complexes.
3. Notícies dolentes i recolçament emocional.

 

Més informació e inscripció a:

https://www.idfo.com/curso/la-comunicacio-entre-el-professional-sanitari--el-malalt-i-familia/3778

Durada del curs: 24 hores, cinc setmanes.

 O B J E C T I U S
Capacitar als professionals de l'àmbit sanitari per prevenir les situacions d'assetjament en els que sovint es troben exposats, per part dels usuaris i dels seus familiars.


C O N T I N G U T S
1. Perfil de l' agressor.
2. Llenguatge verbal, corporal, i estratègies de resolució davant una situació de risc.
3. Control mental en situacions de crisi.
4. La comunicació entre els membres de l’equip en una situació de crisi.
5. Situacions reals simulades.
6. Treball en equip en una intervenció de crisi.
7. Traumes psicològics després d'una agressió.


Mes informació e inscripcions a:

https://www.idfo.com/curso/l-assetjament-en-l-ambit-sanitari--online-/3743

Durada del curs: 20 hores, quatre setmanes.