Microsoft Excel 2019 Nivell 2 - Certificació MOS-201: Excel Expert (2ª Edició 2024)

Objectius generals
 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics
 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància Microsoft Excel 2019 Nivell 1 - Certificació MOS-200: Excel Associate

Dates
Del 6 de març al 16 de maig de 2024
 
Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs Microsoft Excel 2019 Nivell 1 - Certificació MOS-200: Excel Associate o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows o Mac i Microsoft Excel (preferentment 2019, 2021 o 365, però bona part del curs inicial es pot realitzar amb versions anteriors d'Excel com 2016, 2013, 2010 i 2007). La versió web gratuïta del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió gratuïta.
  De cara a poder-se presentar de manera totalment subvencionada i opcional a l'examen presencial MOS Excel Expert una vegada finalitzat el curs, recomanem realitzar el curs amb les versions 2019, 2021 o 365.
 
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "excel" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Microsoft Excel 2019 Nivell 2 - Certificació MOS-201: Excel Expert (1ª Edició 2024)

Objectius generals
 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics
 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància Microsoft Excel 2019 Nivell 1 - Certificació MOS-200: Excel Associate

Dates
Del 7 de febrer al 17 d'abril de 2024
 
Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs Microsoft Excel 2019 Nivell 1 - Certificació MOS-200: Excel Associate o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows o Mac i Microsoft Excel (preferentment 2019, 2021 o 365, però bona part del curs inicial es pot realitzar amb versions anteriors d'Excel com 2016, 2013, 2010 i 2007). La versió web gratuïta del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió gratuïta.
  De cara a poder-se presentar de manera totalment subvencionada i opcional a l'examen presencial MOS Excel Expert una vegada finalitzat el curs, recomanem realitzar el curs amb les versions 2019, 2021 o 365.
 
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "excel" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Microsoft Word 2019 Nivell 2 - Certificació MOS-101: Word Expert (1ª Edició 2024)

Objectius generals

 • capacitar l’alumnat per dissenyar documents avançats
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • gestionar opcions i configuracions
 • definir i administrar referències avançades
 • crear elements personalitzats
Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Expert 2019 (MOS-101). 
 
Dates

Del 20 de febrer al 30 d'abril de 2024

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows o Mac i Microsoft Word (preferentment 2019, 2021 o 365, però bona part del curs inicial es pot realitzar amb versions anteriors com 2016, 2013, 2010 i 2007). La versió web gratuïta del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió gratuïta.
 • De cara a poder-se presentar de manera totalment subvencionada i opcional a l'examen presencial MOS Word Expert una vegada finalitzat el curs, recomanem realitzar el curs amb les versions 2019, 2021 o 365.
 
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "word" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com