Fotografia digital i tractament d'imatge (1ª edició 2021)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
  • capacitar l'alumnat per realitzar fotografia digital amb modes bàsics i avançats
  • capacitar l'alumnat per tractar imatges amb Adobe Photoshop
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

  • Identificar el diferents paràmetres que defineixen la captura d'imatge digital
  • Realitzar fotografies digitals emprant els modes predeterminats bàsics i avançats
  • Retocar imatges amb una eina informàtica de tractament d'imatges
Dates

Del 22 de febrer al 13 d'abril de 2021

Durada

35 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
  • Treballador en actiu o en situació de desocupació
  • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
  • Connexió a Internet
  • Càmera digital
  • Ordinador PC Windows o Mac
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/fotografia-digital-i-tractament-d-imatges/48

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com