Accions teleformatives de nivell bàsic associades a exàmens MOS Core

(TEST) MOS. Microsoft Office PowerPoint

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per planificar, implementar i presentar una presentació amb l'eina informàtica Microsoft PowerPoint
 • capacitar l'alumnat per organitzar la seva presentació davant públic amb els mitjans més adients segons la situació
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Planificar una presentació
 • Generar models de diapositiva
 • Implementar una presentació a partir dels models
 • Inserir objectes multimèdia
 • Afegir efectes
 • Exportar-la al mitjà audiovisual adient
Durada

Del 8 de juny al 24 de juliol de 2020

Coneixements previs i tècnics requerits

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft PowerPoint (totes les versions), o Apple Mac amb PowerPoint 2011 o 2016

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS. Microsoft Office Word I (1a edició 2021)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per editar i formatar documents
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i generar documents amb estructura i elements gràfics
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Crear i administrar documents
 • Aplicar format a text, paràgrafs i seccions
 • Crear taules i llistes
 • Crear i administrar referències
 • Inserir elements gràfics i aplicar formats
Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 13 de setembre al 26 d'octubre de 2021

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016 o Office 365)
Inscripcions

https://www.idfo.com/curso/mos--microsoft-office-word-2016.-nivell-inicial/3120

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs MOS. Microsoft Excel 2016. Nivell inicial (5ª edició 2021)

Curs de teleformació adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació.

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions en paper, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel. NIvell Avançat

Dates

Del 13 de setembre al 26 d'octubre de 2021

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011, 2016, 2019 o 365
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel/100

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com