Accions teleformatives de nivell avançat associades a MOS Expert

Curs MOS Microsoft Office Excel. Nivell avançat (4ª edició 2021)

Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics

 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)
El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates
Del 13 de setembre al 26 d'octubre de 2021

Durada
45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs "MOS.Microsoft Office Excel. Nivell bàsic" o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows Vista, 7, 8 o 10 i Microsoft Excel (totes les versions), o bé Apple Mac amb Microsoft Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel-ii/98

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com