Accions teleformatives de nivell avançat associades a MOS Expert

MOS 77.728 Microsoft Excel 2016. Nivell avançat (Programa Mixt 2021 2ª Edició)

Objectius generals

 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics

 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)
El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates
Del 24 de gener al 25 de març de 2022

Durada
45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs "MOS.Microsoft Office Excel. Nivell bàsic" o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows Vista, 7, 8 o 10 i Microsoft Excel (totes les versions), o bé Apple Mac amb Microsoft Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel-ii/98

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a ireyes@idfo.com

MOS. Microsoft Office Word. NIvell avançat  (Programa Mixt 2021 2ª Edició)

Objectius generals

 • capacitar l’alumnat per dissenyar documents avançats
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • gestionar opcions i configuracions
 • definir i administrar referències avançades
 • crear elements personalitzats

Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 10 de gener al 11 de març de 2022

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Haver realitzar prèviament el curs "MOS. Microsoft Office Word. Nivell bàsic" o posseir un nivell equivalent (veure aquí)
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016 o Office 365)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-word-ii/103

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com