Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell avançat (1ª edició 2023)


Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny de pàgines web dinàmiques amb JavaScript, PHP i MySQL

Objectius específics
 • Dissenyar webs en HTML5 i CSS
 • Afegir programació bàsica en PHP
 • Accedir a bases de dades web mitjançant MySQL
 • Adquirir coneixements bàsics de Javascript i Flash
 • Gestionar serveis de servidor web
Dates

Del 15 de setembre al  27 d'octubre de 2022

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Haver realitzat el curs de nivell bàsic "Creació i manteniment de pàgines web" o tenir coneixements de disseny web en HTML i CSS
 • Es recomana tenir coneixements previs de programació en algun llenguatge
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior)
Inscripcions

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com