Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell bàsic (3ª edició 2023)


Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny i manteniment de pàgines web amb el programa Adobe Dreamweaver

Objectius específics
 • Definir text, llistes i hiperenllaços
 • Inserir imatges i el seu tractament bàsic
 • Inserir taules
 • Inserir àudio i video
 • Dissenyar formularis
 • Estructurar webs amb marcs (frames)
 • Definir mapes d'imatge
 • Publicar webs a Internet i el seu manteniment
 • Definir CSS (fulls d'estil)
 • Inserir objectes Flash i applets predefinits
 • Definir capes
Dates

Del 17 d'abril al 11 de juliol de 2023

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o 11, o Apple Macintosh (Intel). No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior) i Adobe Dreamweaver 8, MX2004, CS3, CS4, CS5, CS6 (IDFO subministra versions de prova)
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "web", un clic al botó CERCAR, i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell avançat (1ª edició 2023)


Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny de pàgines web dinàmiques amb JavaScript, PHP i MySQL

Objectius específics
 • Dissenyar webs en HTML5 i CSS
 • Afegir programació bàsica en PHP
 • Accedir a bases de dades web mitjançant MySQL
 • Adquirir coneixements bàsics de Javascript i Flash
 • Gestionar serveis de servidor web
Dates

Del 15 de setembre al  27 d'octubre de 2022

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Haver realitzat el curs de nivell bàsic "Creació i manteniment de pàgines web" o tenir coneixements de disseny web en HTML i CSS
 • Es recomana tenir coneixements previs de programació en algun llenguatge
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior)
Inscripcions

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com