MOS. Microsoft Office Word I (3ª edició 2023)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per editar i formatar documents
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i generar documents amb estructura i elements gràfics
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Crear i administrar documents
 • Aplicar format a text, paràgrafs i seccions
 • Crear taules i llistes
 • Crear i administrar referències
 • Inserir elements gràfics i aplicar formats
Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 4 de setembre al 9 de novembre de 2023

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016, 2019 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016, 2019 o Office 365). La versió web del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió, en canvi la versió 365 és totalment vàlida i funcional.
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "word" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs MOS 77-727. Microsoft Office Excel. Nivell inicial (6ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel. NIvell Avançat

Dates

Del 18 de setembre al 22 de novembre de 2023

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011, 2016, 2019 o 365. La versió web del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió.
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "excel" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs MOS 77-727. Microsoft Office Excel. Nivell inicial (7ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel. NIvell Avançat

Dates

Del 20 de setembre al 24 de novembre de 2023

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011, 2016, 2019 o 365. La versió web del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió.
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "excel" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS 77-730. Microsoft Office Access 2016 (2ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l'alumnat per dissenyar, implementar i mantenir bases de dades de mida mitjana amb una o vàries taules relacionades
 • capacitar l'alumnat per generar consultes, formularis i informes a partir de taules relacionades i consultes
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Dissenyar, implementar i mantenir una base de dades
 • Cercar i filtrar dades
 • Relacionar taules d'una BDD per optimitzar volum de dades
 • Generar consultes sobre taules relacionades
 • Generar formularis d'entrada de dades sobre taules relacionades
 • Generar i imprimir informes sobre taules relacionades i consultes
Dates

Del 12 de setembre al 16 de novembre de 2023

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Access (totes les versions, preferiblement posteriors a 2007)

Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "access" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


MOS 77-729. Microsoft Office PowerPoint (2ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l'alumnat per planificar, implementar i presentar una presentació amb l'eina informàtica Microsoft PowerPoint
 • capacitar l'alumnat per organitzar la seva presentació davant públic amb els mitjans més adients segons la situació
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Planificar una presentació
 • Generar models de diapositiva
 • Implementar una presentació a partir dels models
 • Inserir objectes multimèdia
 • Afegir efectes
 • Exportar-la al mitjà audiovisual adient
Durada

Del 12 de setembre al 2 de novembre de 2023

Coneixements previs i tècnics requerits

 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft PowerPoint (totes les versions), o Apple Mac amb PowerPoint 2011, 2016, 2019 o 365

Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-powerpoint/102

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs MOS 77-731: Microsoft Outlook (1ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l’alumnat per gestionar correu, reunions, contactes i tasques
Objectius específics
 • Gestió de correu i continguts associats
 • Administrar reunions i calendaris compartits
 • Gestionar contactes i grups de contactes
 • Definir tasques
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb altres accions formatives de l'entorn Office com MOS Excel Nivell bàsic, MOS Excel Nivell avançat, MOS Word, MOS Word Nivell avançat, MOS Access i MOS PowerPoint

Dates

Del 26 de setembre al 15 de novembre de 2023

Durada

35 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Outlook (totes les versions) o Apple Mac amb Microsoft Outlook. 
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos-77-731--microsoft-outlook-2016/386

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com