MOS 77-729. Microsoft Office PowerPoint (1ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l'alumnat per planificar, implementar i presentar una presentació amb l'eina informàtica Microsoft PowerPoint
 • capacitar l'alumnat per organitzar la seva presentació davant públic amb els mitjans més adients segons la situació
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Planificar una presentació
 • Generar models de diapositiva
 • Implementar una presentació a partir dels models
 • Inserir objectes multimèdia
 • Afegir efectes
 • Exportar-la al mitjà audiovisual adient
Durada

Del 6 de febrer al 24 de març de 2023

Coneixements previs i tècnics requerits

 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft PowerPoint (totes les versions), o Apple Mac amb PowerPoint 2011, 2016, 2019 o 365

Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-powerpoint/102

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS. Microsoft Office Word I (1a edició 2023)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per editar i formatar documents
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i generar documents amb estructura i elements gràfics
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Crear i administrar documents
 • Aplicar format a text, paràgrafs i seccions
 • Crear taules i llistes
 • Crear i administrar referències
 • Inserir elements gràfics i aplicar formats
Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 30 de gener al 31 de març de 2023

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016, 2019 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016, 2019 o Office 365). La versió web del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió, en canvi la versió 365 és totalment vàlida i funcional.
Inscripcions

https://www.idfo.com/curso/mos-77-725--microsoft-word-2016-nivell-inicial/5731

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs MOS 77-727. Microsoft Office Excel. Nivell inicial (1ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel. NIvell Avançat

Dates

Del 23 de gener al 24 de març de 2023

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011, 2016, 2019 o 365. La versió web del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió.
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "excel" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com