MOS. Microsoft Office Word. Nivell avançat  (3ª Edició 2023)

Objectius generals

 • capacitar l’alumnat per dissenyar documents avançats
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • gestionar opcions i configuracions
 • definir i administrar referències avançades
 • crear elements personalitzats

Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 12 de setembre al 16 de novembre de 2023

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Haver realitzar prèviament el curs "MOS. Microsoft Office Word. Nivell bàsic" o posseir un nivell equivalent (veure aquí)
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016, 2019 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016, 2019 o Office 365). La versió web del paquet Office (Microsoft Online) possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió.
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "word" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


MOS 77.728 Microsoft Excel 2016. Nivell avançat (5ª Edició 2023)

Objectius generals
 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics
 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)
El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates
Del 18 de setembre al 22 de novembre de 2023

Durada
45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs "MOS.Microsoft Office Excel. Nivell bàsic" o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows Vista, 7, 8, 10, 11 i Microsoft Excel (totes les versions), o bé Apple Mac amb Microsoft Excel 2011, 2016, 2019 o 365. La versió web Excel Online possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió, mentre que la versió web 365 és correcta per fer el curs.
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "excel" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS 77.728 Microsoft Excel 2016. Nivell avançat (5ª Edició 2023)

Objectius generals
 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics
 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)
El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates
Del 20 de setembre al 24 de novembre de 2023

Durada
45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs "MOS.Microsoft Office Excel. Nivell bàsic" o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows Vista, 7, 8, 10, 11 i Microsoft Excel (totes les versions), o bé Apple Mac amb Microsoft Excel 2011, 2016, 2019 o 365. La versió web Excel Online possibilita realitzar només part del curs per la limitacions pròpies de la versió, mentre que la versió web 365 és correcta per fer el curs.
Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "excel" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com