Serveis al núvol. Amazon Web Services - Nivell I (2ª edició 2023)

Eines pel treball

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Aquesta acció formativa introdueix en els conceptes bàsics associats als serveis al núvol (cloud services) com a recurs per la transformació digital de tota empresa i en les habilitats per emprar-los com a requeriment dels nous perfils professionals que apareixen en aquest àmbit.

Ens centrarem en l’aplicació de les eines bàsiques ofertes per un cas particular, Amazon Web Services, sobre aspectes com emmagatzematge, serveis web, potència computacional, anàlisi de dades, administració dels costos associats als serveis al núvol i suport tècnic.

Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Definir que és el núvol d'AWS i els serveis bàsics
 • Descriure la proposta de valor del núvol d'AWS
 • Descriure principis arquitectònics bàsics mitjançant els serveis d'AWS
 • Descriure casos d'ús comuns
 • Implementar solucions bàsiques sobre els serveis
 • Descriure aspectes bàsics de conformitat i seguretat, així com el model de responsabilitat i seguretat compartida
 • Calcular i optimitzar els costos associats als diferents serveis
Durada

Del 26 de setembre al 22 de novembre de 2023

Coneixements previs i tècnics requerits

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Experiència mínima d'un any en entorns informàtics d'empresa
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC Windows, Mac o Linux

Inscripcions

Accedeix a http://www.idfo.com, cerca per la paraula "cloud" i a la llista de resultat filtra per "Modalitat: ON LINE". 

    

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com