Accions teleformatives relaciones amb Big Data, Business Intelligence i mineria de dades

Curs de Big Data - Nivell I (1ª edició 2021)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per identificar els diferents serveis existents per l'anàlisi, presentació i interpretació de dades en el context del Big Data i la ciència de dades.

No cal tenir coneixements de programació, ni d'Unix o d'estadística.

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

•    Definir què es Big Data
•    Enumerar les diferents eines existents per Big Data
•    Identificar i definir els serveis Hadoop, HDFS, Yarn, MapReduce i Hive que s’apliquen a grans conjunts de dades
•    Definir les diferències entre bases de dades senzilles NoSQL amb les tradicionals i amb MongoDB
•    Definir els beneficis i objectius d'aplicar Spark en grans conjunts de dades


Dates

Del 15 de febrer al 13 d'abril del 2021

Durada

40 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
  • Treballador en actiu
  • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
  • Connexió a Internet
  • Ordinador PC amb Windows, Mac o Linux amb capacitat VT-x o AMD-v per poder executar Oracle VirtualBox.
  • Adobe Reader DC o superior
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/bigdata1/206


Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com