Tècniques i Cures Auxiliars en Geriatria

Tècniques i Cures Auxiliars en Geriatria

Objectiu general:

 

- Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en l'entorn geriàtric.


Objectius específics:

 

- Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.


- Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.


- Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones depenents.


Continguts1. Aspectes generals d'infermeria i geriatria


2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics


3. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari


4. El professional auxiliar en l'àmbit residencial


5. L'auxiliar i l'atenció familiar


6. Actuació davant situacions d'urgència


7. Foment d'hàbits saludables

Objectiu general:

 

- Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en l'entorn geriàtric.


Objectius específics:

 

- Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.


- Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.


- Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones depenents.


Continguts1. Aspectes generals d'infermeria i geriatria


2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics


3. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari


4. El professional auxiliar en l'àmbit residencial


5. L'auxiliar i l'atenció familiar


6. Actuació davant situacions d'urgència


7. Foment d'hàbits saludables

Amb aquest curso es treballaran l'aplicació dels protocols de treball a l'entorn geriàtric.