Autocad 3D (2ª edició 2021)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
  • capacitar l’alumnat per el disseny de projectes 3D bàsics emprant les eines de treball d'Autocad
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

  • Executar ordres de consulta, dibuix, edició i visualització
  • Modelar objectes en 3d de complexitat mitjana
  • Manipular arxius en 3 dimensions, seleccionar vistes i diagramar presentacions per a la impressió de projectes
Dates

Del 24 de maig al 19 de juliol de 2021

40 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
  • Nocions de dibuix tècnic
  • Treballador en actiu o en situació de desocupació
  • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
  • Connexió a Internet
  • Ordinador PC amb Windows 7 o superior de 64 bits (Autocad no s'executa sobre màquines de 32 bits)
Inscripcions

https://www.idfo.com/curso/autocad-3d/4113

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com