Autocad 3D (1ª edició 2021)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per el disseny de projectes 3D bàsics emprant les eines de treball d'Autocad
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Executar ordres de consulta, dibuix, edició i visualització
 • Modelar objectes en 3d de complexitat mitjana
 • Manipular arxius en 3 dimensions, seleccionar vistes i diagramar presentacions per a la impressió de projectes
Dates

Del 24 de maig al 19 de juliol de 2021

40 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Nocions de dibuix tècnic
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows 7 o superior de 64 bits (Autocad no s'executa sobre màquines de 32 bits)
Inscripcions

https://www.idfo.com/curso/autocad-3d/4113

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.comAutocad 2D (1a edició 2021)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per realitzar accions bàsiques amb Autocad
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Acotar, definir blocs 
 • Gestionar treballs amb capes i diferents tipus de línies
 • Executar ordres de consulta, dibuix, edició i visualització

Dates

Del 22 de març al 18 de maig de2021

Durada

40 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Nocions de dibuix tècnic
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows 7 o superior de 64 bits (Autocad no s'executa sobre màquines de 32 bits)
Inscripcions

https://www.idfo.com/curso/autocad-2d/4073

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com