Accions formatives orientades a la programació en llenguatges d'alt nivel

Curs de Big Data - Nivell I (1ª edició 2019 - Edició Pilot)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per identificar els diferents serveis existents per l'anàlisi, presentació i interpretació de dades en el context del Big Data i la ciència de dades.

No cal tenir coneixements de programació, ni d'Unix o d'estadística.

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

•    Definir què es Big Data
•    Enumerar les diferents eines existents per Big Data
•    Identificar i definir els serveis Hadoop, HDFS, Yarn, MapReduce i Hive que s’apliquen a grans conjunts de dades
•    Definir les diferències entre bases de dades senzilles NoSQL amb les tradicionals i amb MongoDB
•    Definir els beneficis i objectius d'aplicar Spark en grans conjunts de dades


Dates

Del 7 d'octubre al 2 de desembre de 2019

Durada

40 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows, Mac o Linux amb capacitat VT-x o AMD-v per poder executar Oracle VirtualBox.
 • Adobe Reader DC o superior
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/bigdata1/206


Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell avançat (2ª edició 2019)


Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny de pàgines web dinàmiques amb PHP i MySQL

Objectius específics
 • Dissenyar webs en HTML5 i CSS
 • Afegir programació bàsica en PHP
 • Accedir a bases de dades web mitjançant MySQL
 • Adquirir coneixements bàsics de Javascript i Flash
 • Gestionar serveis de servidor web
Dates

Del 9 de setembre al 4 de desembre de 2019

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Haver realitzat el curs de nivell bàsic "Creació i manteniment de pàgines web" o tenir coneixements de disseny web en HTML i CSS
 • Es recomana tenir coneixements previs de programació en algun llenguatge
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior)
Inscripcions

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com