MOS. Microsoft Office Word I (3º edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per editar i formatar documents
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i generar documents amb estructura i elements gràfics
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Crear i administrar documents
 • Aplicar format a text, paràgrafs i seccions
 • Crear taules i llistes
 • Crear i administrar referències
 • Inserir elements gràfics i aplicar formats
Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 14 d'octubre al 3 de desembre de 2019

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016 o Office 365)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-word/104

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com